Přihláška FIJO Cheb 2024

Informace účastníkům

pro tuzemské účastníky

I. Všeobecné údaje

 1. Pořadatelem festivalu je Město Cheb, organizací festivalu je pověřeno Západočeské divadlo v Chebu.
 2. Festival se koná od čtvrtka 27. 6. do neděle 30. 6. 2024
 3. Den příjezdu - čtvrtek 27. 6. do 21:00 hod (v pátek se konají zkoušky od 8 hodin), den odjezdu je neděle 30. 6. po 23:30 hodin, nebo pondělí 1. 7. 2024 do 9:00 hodin. Festival končí v neděli závěrečným „galashow“  cca ve 23:30 hodin.
 4. Společně s orchestrem se může zúčastnit skupina mažoretek nebo jiná taneční skupina.

II.  Podmínky, které musí orchestry a skupiny mažoretek splnit

 1.  Každý orchestr musí mít připraveno 4–6 pochodových skladeb pro slavnostní průvod městem.
 2. Alt. 1 - orchestry typu „ Show Band“ si připraví show program cca 8–12 minut pro samostatná vystoupení.
 3. Alt. 2 – orchestry Concert Band, Koncertní orchestry si připraví:
  1.  45minutový koncertní program pro Mezinárodní festivalový koncert
  2.  45–60minutový koncertní program pro samostatné koncerty.
 4. Alt. 3 – podle vyspělosti orchestru, lze se prezentovat jak „pochodovým show“, tak i koncertním vystoupením.

III.  Ubytování, stravování, cestovné

 1. Organizátor hradí účastníkům:
  1. ubytování v tělocvičnách. (Pokud soubor bude preferovat ubytování na pevných lůžkách musí doplatit [částka bude upřesněna] osobu na noc (bez řidičů).
  2. kompletní stravování ve školních jídelnách – plná penze, včetně balíčků na cestu a pitného režimu při zkouškách a programech
  3. pořadatel po dobu festivalu zajišťuje zdravotní službu – každý účastník musí mít průkaz pojištěnce
  4. průvodce po dobu pobytu pro každou skupinu.
 2. Cestovné není účastníkům organizátorem hrazeno!!

IV. Jak se přihlásit k účasti na festivalu?

 1. Pod tímto textem naleznete závaznou přihlášku, kterou vyplněnou dle předepsaných bodů zašlete do konce března 2024.
   
 2. Po obdržení vyplněného přihlašovacího formuláře zašle organizátor vybraným orchestrům potvrzení účasti, noty pro společné skladby a předběžný program festivalu elektronicky.

Kontaktní adresa:                  

KC Svoboda
Za Mostní branou 5
350 02 Cheb

E-mail: kroutilova@kcsvoboda.cz

Upozorňujeme, že zasláním vyplněné přihlášky se zájemce nestává automaticky účastníkem festivalu.  

Přihláška

Orchestr (Orchestra)

Kategorie (Category)

Kontaktní údaje (Contacts)

Adresa (Address)

Počty účastníků (Number of participants)

Počty osob v orchestru (Number of persons in the orchestra)

Počty tanečníků (Number of dancers)

Počty osob v doprovodu (Number of accompanying persons) – (max 5)

Transport

Celkový počet účastníků (Total number of participants)

0

Ostatní

Odhadovaný čas odjezdu (Estimated departure time)
Preferované ubytování (Preferred accommodation)