Historie FIJO Cheb

Město Cheb, nejstarší město v západních Čechách, je vstupní branou z Bavorska, Duryňska a Saska do České republiky, do jedné z nejpůvabnější části Čech, která je obklopena Českým lesem, Krušnými horami a Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les.

Od roku 1970 je pořadatelem MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DECHOVÝCH ORCHESTRŮ MLADÝCH – FIJO, (le Festival Internacional des Jeunes Orchestres Instruments á vent).

U zrodu festivalu stál velký hudební nadšenec, dirigent a zakladatel dechového orchestru mladých v Chebu, učitel působící v hudební chebské škole, pan Václav Kučera. K myšlence vzniku festivalu dechových hudeb se připojily výrazné osobnosti českého hudebního světa, dirigenti dechových orchestrů a hudební skladatelé - Jindřich Praveček, Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Václav Poncar. Díky pochopení představitelů města Chebu a aktivní pomoci mnoha chebských podniků, institucí i obětavých občanů, mohlo město Cheb v roce 1970 uvítat 13 dechových orchestrů z osmi zemí Evropy. Tím byl odstartován I.ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO CHEB.

  • Za dobu své existence se zúčastnilo festivalu na 500 orchestrů a mažoretkových skupin z celého světa.
  • Festival je pořádán jako bienále.
  • Součástí programu je odehrání dvou skladeb společně všemi orchestry.
  • Symbolickou hymnou festivalu se stala skladba Jindřicha Pravečka, Prapory zavlajte.

Festival FIJO CHEB se stal obohacením kulturního dění nejen v samotném městě, ale jeho dosah je svojí podstatou nadregionální. Pořádání festivalu takového rozsahu s udržením tradice již 24 ročníků je důkazem zájmu představitelů města Chebu o vytvoření společenského dění evropského nadstandardu. Chebský festival je vyhledávanou hudební událostí orchestrů z celé Evropy.