Přihláška FIJO Cheb 2022

Informace účastníkům

pro tuzemské účastníky

I. Všeobecné údaje

 1. Pořadatelem festivalu je Město Cheb, organizací festivalu je pověřeno Západočeské divadlo v Chebu.
 2. Festival se koná od čtvrtka 30. 6. do neděle 3. 7. 2022
 3. Den příjezdu - čtvrtek 30. 6. do 21:00 hod (v pátek se konají zkoušky od 8 hodin), den odjezdu je neděle 3. 7. po 23:30 hodin, nebo pondělí 4. 7. 2022 do 9:00 hodin. Festival končí v neděli závěrečným „galashow“ na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad cca ve 23:30 hodin.
 4. Společně s orchestrem se může zúčastnit skupina mažoretek nebo jiná taneční skupina.

II.  Podmínky, které musí orchestry a skupiny mažoretek splnit

 1.  Každý orchestr musí mít připraveno 4–6 pochodových skladeb pro slavnostní průvod městem.
 2. Alt. 1 - orchestry typu „ Show Band“ si připraví show program cca 8–12 minut pro samostatná vystoupení.
 3. Alt. 2 – orchestry Concert Band, Koncertní orchestry si připraví:
  1.  45minutový koncertní program pro Mezinárodní festivalový koncert
  2.  45–60minutový koncertní program pro samostatné koncerty.
 4. Alt. 3 – podle vyspělosti orchestru, lze se prezentovat jak „pochodovým show“, tak i koncertním vystoupením.

III.  Ubytování, stravování, cestovné

 1. Organizátor hradí účastníkům:
  1. ubytování v tělocvičnách. (Pokud soubor bude preferovat ubytování na pevných lůžkách musí doplatit [částka bude upřesněna] osobu na noc (bez řidičů).
  2. kompletní stravování ve školních jídelnách – plná penze, včetně balíčků na cestu a pitného režimu při zkouškách a programech
  3. pořadatel po dobu festivalu zajišťuje zdravotní službu – každý účastník musí mít průkaz pojištěnce
  4. hostesku po dobu pobytu pro každou skupinu.
 2. Cestovné není účastníkům organizátorem hrazeno!!

IV. Jak se přihlásit k účasti na festivalu?

 1. Na webu www. fijo.cz si stáhněte závaznou přihlášku, kterou vyplněnou podle předepsaných bodů zašlete zpět nejpozději do 31. ledna 2022 na dole uvedenou adresu, poštou nebo e-mailem tereza.havlickova@gmail.com
   
 2. Po obdržení vyplněného přihlašovacího formuláře zašle organizátor vybraným orchestrům potvrzení účasti, noty pro společné skladby a předběžný program festivalu elektronicky.

Kontaktní adresa:                  

Prezidium FIJO
Za Mostní branou 5
350 02 Cheb
Tel: +420 733 510 495

E-mail: pavlikova@kcsvoboda.cz

Upozorňujeme, že zasláním vyplněné přihlášky se zájemce nestává automaticky účastníkem festivalu.  

Přihláška

Orchestr (Orchestra)

Kategorie (Category)

Kontaktní údaje (Contacts)

Adresa (Address)

Počty účastníků (Number of participants)

Počty osob v orchestru (Number of persons in the orchestra)

Počty tanečníků (Number of dancers)

Počty osob v doprovodu (Number of accompanying persons) – (max 5)

Transport

Celkový počet účastníků (Total number of participants)

0

Ostatní

Odhadovaný čas odjezdu (Estimated departure time)
Preferované ubytování (Preferred accommodation)