Młodzieżowa orkiestra dęta avanti

Orchestr působí od roku 2013, i když datum vzniku je rok 2003.

Grzegorz Maliwiecki

Iniciátorem, zakladatelem a dirigentem souboru je Grzegorz Maliwiecki. V roce 2003 založil v Jaćmierzi mládežnický dechový orchestr. „Od dětství jsem snil o založení a vedení dechovky; sen se konečně splnil“ – vzpomíná původce.

Tým z Jaćmierz fungoval deset let, ještě stihl oslavit desáté výročí. Pak nastaly finanční problémy. Grzegorz Maliwiecki přestěhoval orchestr do Sanoku a soubor se přestěhoval s ním. Nečekaně se našel muž, který se rozhodl muzikanty finančně podpořit. Tak se zrodil Sanocký mládežnický dechový orchestr AVANTI. „Nezištná pomoc Bolesława Wolanina pro nás byla příjemným překvapením a navíc je ojedinělá v celorepublikovém měřítku. Máme také podporu od radnice, starosty Tadeusze Pióra, sponzorů a Galeria Sanok“, říká Grzegorz Maliwiecki.V současnosti orchestr tvoří sedmdesát lidí se skupinou mažoretek, kterou v roce 2006 založila Agnieszka Maliwiecka, manželka dirigenta. Sponzorem orchestru je pan Boleslaw Wolanin - majitel firmy AVANTi v Sanoku v Polsku. Orchestr již vystupoval v Anglii, Francii, Německu, Itálii, Ukrajině, České republice a v dalších evropských zemích. Orchestr se skládá z mladých lidí z okolních měst, velmi talentovaných a disciplinovaných, orchestr tvoří asi 60 lidí. V roce 2018 obdržel dirigent orchestru za svou činnost Cenu města Sanok v oblasti kultury a umění.

Úspěchy

A úspěchů, koncertů a nových zážitků je mnoho. Například na National Review of Parade Brass Orchestras v Rowy, které se konalo 6. – 7. srpna 2016, zvítězila skupina AVANTI v přehlídkovém drilu a obsadila druhé místo v pódiové soutěži. Naproti tomu ve dnech 17.–19. června 2016 v Rybniku v rámci 25. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů „Złota Lyra“ vedle orchestrů vč. z Bulharska, Řecka, Slovenska a Itálie vyhrálo „Zlaté pásmo“ festivalu. Koncertují téměř pořád, k moři odjeli v roce 2016 na pozvání faráře Wojciecha Pettkeho z Kobylnice u Słupska. 24. srpna byl koncert v Truskaveci na Ukrajině a v září (8.-11. 2016) se zúčastnili Mezinárodní orchestrální soutěže v německém Böselu a velké akce v Bulharsku.

Orchestr Sanok hraje samozřejmě na větších či menších akcích v Sanoku a sousedních městech, například na „Rykowisku“ v Zagórze. Zkoušky mají každou sobotu v Bytovém družstvu v ulici Robotnicza. V orchestru hrají školáci ze Sanoku a okolí.

Díky orchestru Avanti získávají nejrůznější akce, výročí a oslavy barevnost a originální prostředí.