Dychový orchester a mažoretky NOVÁ DUBNICA

Dalšího účastníka letošního ročníku vám představí sám Pavol Šveda-predseda občianskeho združenia DOM Nová Dubnica a vy si můžete procvičit Slovenštinu :-)

Charakteristika:

Dychový orchester a mažoretky pôsobí ako občianske združenie. Je to amatérske hudobno-tanečné teleso. Účinkuje na rôznych spoločenských podujatiach a koncertoch, zúčastňuje sa rôznych medzinárodných festivaloch. V repertoári dychového orchestra si môžete vypočuť  pestrú paletu hudobných žánrov našich i zahraničných skladateľov, od klasických pochodových skladieb, ľudovej tvorby, končiac pri súčasných moderných a latinsko-amerických rytmoch.

 

História:

            Dychový orchester bol založený v roku 1975. Jeho zakladateľom bol vtedajší riaditeľ Ľudovej školy umenia, pán Štefan Baláž , ktorý si vychoval z radov hudobníkov dirigenta Vratislava Hruboša . Za dirigentskou taktovkou sa vystriedali aj páni Štefan Vlk, Michal ŠevčíkLeoš Staněk, ktorý sa neskôr stal aj umeleckým vedúcim. Od roku 2002 do konca roku 2021 zastával pozíciu dirigenta a umeleckého vedúceho pán Antonín Maděra. V roku 1977 bola založená tanečná skupina mažoretiek. Od tohto obdobia tvoria dychový orchester a mažoretky neoddeliteľnú súčasť. Orchester a mažoretky za svojej činnosti dosiahli veľa úspechov na domácich aj zahraničných pódiách. Zúčastnili a zúčastňujú sa významných festivalov ako Podtatranský festival, Pádivého Trenčín, FIJO Cheb, Kmochův Kolín, Hlučínske jaro, Festival kvetín San Remo, Festival Verona a iné. Účinkovali v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku....

 

Súčasnosť:

            V súčasnosti sú členmi súboru žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, a tiež pracujúci, ktorí v tomto súbore vyrástli. Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica od roku 2002 pôsobí ako občianske združenie, ktorého predsedom je Pavol ŠVEDA. Umeleckým vedúcim súboru je Stanislav MOKRÝ. Tanečnú choreografiu mažoretiek vedie Zuzana BALÁŽOVÁ.